Kosten en vergoedingen osteopatische behandelingen

Consultkosten osteopathie:

De kosten voor een eerste consult osteopathie (45-50 min.) zijn € 89.
De kosten voor een vervolgconsult osteopathie(45-50 min.) zijn € 89.
De kosten voor een kort consult osteopathie (30 min.) zijn € 59.

Na een consult Osteopathie krijgt u een factuur mee,welke u direct kunt voldoen middels pin, contante betaling of binnen de gestelde termijn overmaken. De rekening kunt u daarna zelf indienen bij uw zorgverzekeraar.
Afspraken die minder dan 24 uur van tevoren zijn geannuleerd worden in rekening gebracht. Annuleren kan uitsluitend telefonisch.

Vergoedingen osteopatische consulten door zorgverzekeraars:

De meeste zorgverzekeraars vergoeden geheel dan wel gedeeltelijk een osteopatische behandeling. Soms staat osteopathie niet letterlijk in de vergoedingen genoemd, maar wordt de behandeling wel vergoed. Zie voor aanvullende informatie de websites van uw zorgverzekeraar.
Belangrijk om te weten is dat de vergoedingen voor Osteopathie NIET ten koste gaan van het eigen risico.

Vereiste voor de verzekering is dat de betreffende osteopaat geregistreerd staat bij de N.O.F. of N.R.O. Het register registreert de osteopaten in Nederland en bewaakt de kwaliteit van de Osteopaten. Het register stelt als eis dat de osteopaat D.O. is. De titel D.O. staat voor diploma in de Osteopathie en betekent dat na succesvol afronden van de opleiding de verdediging van een casestudy of thesis ook succesvol is verlopen.

Een verwijzing van uw (huis)arts is niet nodig, maar een nauwe samenwerking kan wel bijdragen aan een optimale zorg. Indien nodig kunnen wij uw huisarts een behandelbericht laten toekomen.

Osteopathie

Aanmelden


Heeft u interesse in een van de aangeboden behandelingen? Meld u zich dan aan via de onderstaande knop en dan kijken we samen wat ik voor u kan betekenen!

Aanmelden
Eric Visser
© 2024 Osteopathie Eric Visser Privacy