Osteopathie behandelingen

De Osteopaat is in staat om te herkennen welke structuren in het lichaam minder beweeglijk zijn geworden. Het eerste consult, welke doorgaans ongeveer een uur in beslag zal nemen, bestaat uit het afnemen van een anamnese met behulp van een vragenlijst. Hierbij wordt gelet op de vele details die in het verleden van betekenis zijn geweest. Daarnaast zal er een lichamelijk functioneel onderzoek plaatsvinden, waarbij alle weefsels, gewrichten, spieren en organen worden beoordeeld op hun beweeglijkheid. Dit wordt gedaan in stand, zit, ruglig en buiklig op de behandelbank.

Omdat elke structuur van het menselijk lichaam onderzocht wordt kent de Osteopathie verschillende aspecten in de diagnostiek en behandeling:

  • Het pariëtaal aspect: het bewegingsapparaat, gevormd door botten, spieren, gewrichten.
  • Het visceraal aspect: de inwendige organen met hun bloedvaten, lymfevaten en zenuwen.
  • Het craniale aspect: de schedel en de wervelkolom met daarin het hersenvocht, de vliezen en het zenuwstelsel.

Na het onderzoek vertelt de Osteopaat wat zijn bevindingen zijn en welke behandeling hij/zij nodig acht. Vervolgens wordt gestart met de behandeling. Hierbij gebruikt de Osteopaat uitsluitend zijn handen om via directe technieken ( manipulaties) of indirecte technieken (zeer lichte bewegingen op het niveau van de ritmen) de beweeglijkheid van alle weefsels, gewrichten of organen te herstellen. De technieken worden op alle aspecten (pariëtaal, visceraal en craniaal) toegepast, waarbij (indirect) tevens de emotie (bewust of onbewust) vrij kan komen.

Bij elke volgende behandeling wordt weer het gehele lichaam onderzocht zoals bij de eerste behandeling. Op deze manier kan de Osteopaat vergelijken en daardoor zien wat er veranderd is en zo bepalen wat de juiste behandelstrategie is. De Osteopaat zal in een behandeling proberen de oorzaak of oorzaken van een klacht op te heffen. Zo wordt het lichaam geholpen om zichzelf te herstellen. Daarvoor heeft het lichaam tijd nodig, vandaar dat de behandelingen niet kort op elkaar volgen. Doorgaans eens in de 3-4 weken.

Binnen 4-5 behandelingen moet er een effect zijn. Is dit niet het geval dan wordt altijd in overleg met de patiënt en/of huisarts bekeken of doorgaan zinvol is.

Osteopathie

Aanmelden


Heeft u interesse in een van de aangeboden behandelingen? Meld u zich dan aan via de onderstaande knop en dan kijken we samen wat ik voor u kan betekenen!

Aanmelden
Eric Visser
© 2024 Osteopathie Eric Visser Privacy