Chronische versus acute pijn – Neuro inflammatie

Pijn heeft van oudsher één functie: bescherming van het aangetaste weefsel. Als je met je voet in een spijker stapt krijg je een felle pijnscheut […]

Pijn heeft van oudsher één functie: bescherming van het aangetaste weefsel. Als je met je voet in een spijker stapt krijg je een felle pijnscheut die leidt tot het snel terugtrekken van je voet om verdere schade te voorkomen. Als de wond een ontsteking veroorzaakt, zorgt de ontsteking ervoor dat je pijn voelt wanneer je weer op de voet gaat staan. Deze ontstekingsreactie is onder andere nodig om het aangetaste gebied te ontlasten zodat het weefsel zich kan herstellen. Deze vorm van pijn is acuut van aard en verdwijnt zodra de schade en de ontsteking weg is.

Het twijfelachtige nut van pijnstillers en ontstekingsremmers

In de westerse geneeskunde is het gebruikelijk om pijn en ontsteking zo vroeg mogelijk te remmen met behulp van pijnstillers en/of ontstekingsremmers. Er bestaan echter twijfels over of dit wel verstandig is, omdat het ertoe zou kunnen leiden dat de wond trager geneest. Voor letsels aan botten lijkt dit in ieder geval aangetoond te zijn. Wanneer dergelijke medicatie voor enkele dagen gebruikt wordt lijkt het geen echte problemen op te leveren.

Anders wordt het, wanneer ontstekingsremmers (zoals ibuprofen en diclofenac) voor langere tijd worden ingenomen. Bijvoorbeeld bij chronische pijnsyndromen of preventief, zoals in de sportwereld niet ongebruikelijk is. Deze medicatie kan maagzweren, darmbloedingen, nierfalen en hart- en herseninfarcten veroorzaken wanneer ze chronisch wordt ingenomen.

Afbeelding met overdekt, noot

Automatisch gegenereerde beschrijving

Chronische pijnsyndromen

Chronische pijn kan ontstaan na een trauma waarbij weefselschade optreedt. In eerste instantie dient de pijn een doel: bescherming van het aangetaste weefsel. Bij chronische pijnsyndromen is deze schade al verdwenen maar is dit alarmsignaal vastgelopen. Voorbeelden hiervan zijn chronische lage rugpijn, fibromyalgie en complex regionaal pijnsyndroom (Südeckse dystrofie). Het meest tot de verbeelding sprekend is toch wel fantoompijn: een heel arm of been is verdwenen en tóch heeft men er nog pijn aan

Overgevoelig zenuwstelsel

Bij het voorbeeld van fantoompijn is duidelijk dat het verloren lichaamsdeel geen pijnsignalen meer kan genereren. Het zijn echter de hersenen zélf die pijnsignalen veroorzaken. Het feit dat de hersenen anatomisch ‘tussen de oren liggen’ wil niet zeggen dat deze pijn psychisch is. Integendeel. Bij chronische pijn blijkt er sprake te zijn van allerlei veranderingen binnen het centrale zenuwstelsel en het ruggenmerg. In de wetenschap noemt men dit: neurogene sensitisatie, wat zoveel betekent als een overgevoelig zenuwstelsel.

Neuro-inflammatie

Men heeft gevonden dat bij chronische pijn(syndromen) sprake is van een ontstekingsproces in het brein- en ruggenmerg. Dit wordt neuro-inflammatie genoemd. De daar gelegen zenuwcellen hebben een verlaagde prikkeldrempel waardoor sneller pijnsignalen worden gegenereerd. Dit gaat samen met het vrijstellen van allerlei chemische boodschapperstoffen die ontsteking in de hand werken: zogenaamde neurogene ontsteking.

Neuro-inflammatie, entiteit achter chronische pijn, vermoeidheid, fibromyalgie en alzheimer en parkinson

Tien jaar geleden werd je nog als charlatan onderuitgehaald als je sprak over een ‘neuro-inflammatie’. Men was er nog steeds van overtuigd dat de hersenen beschermd werden tegen immunologische indringers en dat de default status van de hersenen gedefinieerd kond worden als immuuntolerant of zelfs immuun-geprivilegieerd, wat zou betekenen dat immuuncellen niet eens binnen zouden kunnen komen. Niets blijkt minder waar te zijn. Immuuncellen bezoeken de hersenen continu en blijken cytokinen te produceren die zorgen voor het gedrag dat nodig is om in bepaalde situaties te kunnen functioneren.

Neuro-inflammatie is dan ook vandaag de dag een erkend verschijnsel met vele gezichten. Een neuro-inflammatie kan hormetisch werken, leidend tot grotere systemische gezondheid. Een neuro-inflammatie kan benigne aflopen en dienen als een ‘groei’prikkel op cognitief niveau. Een neuro-inflammatie tijdens een acute infectie zorgt voor fysiologisch ziektegedrag, en een neuro-inflammatie kan en is de entiteit achter chronische pijn, vermoeidheid, fibromyalgie, alzheimer, Parkinson en zelfs depressie en vele kankersoorten. Het is van belang om het verschil te kunnen maken tussen een benigne inflammatie die nodig is om de hersenen te versterken en een pathologische inflammatie die aanleiding kan zijn voor vele en zo niet alle systemische ziektebeelden.

Iemand met chronische pijn heeft dus eigenlijk last van een vastgelopen beschermingsmechanisme in de hersenen. Pijnsignalen komen continu binnen in het deel van de hersenen dat pijn bewust kan waarnemen (de neocortex). Als reactie op de pijn gaan de hersenen het aangedane gebied beschermen door middel van neurogene ontsteking.

Constante waarneming van pijn

Doordat de pijn bewust en continu wordt waargenomen ontstaat vaak logischerwijs bewegingsangst, een toename van spierspanning, ontsteking en veranderingen in de doorbloeding van het pijnlijke gebied. Dit zijn allemaal mechanismen die bij acute schade voorkomen dat het gebied wordt belast en verder beschadigd raakt. Het betreffende deel krijgt binnen het brein continu voorrang boven andere lichaamsdelen. Dit leidt tot een gefragmenteerde waarneming van het lichaam en een constante aandacht naar het klachtengebied. Een vicieuze cirkel waardoor het klachtengebied niet meer uit de aandacht verdwijnt en continu pijn wordt waargenomen, zelfs onafhankelijk van beweging.

Minder bewegingsangst en meer beweging

Bij chronische pijn is het altijd belangrijk om deze processen te begrijpen. Dit heet pijneducatie. Wanneer iemand met chronische pijn leert dat er geen sprake (meer) is van schade, maar van gevoelige zenuwen, opent dat de weg tot minder bewegingsangst en meer beweging. Beweging kan ontstekingsremmend en pijnverminderend werken, maar alleen wanneer er geen angst voor bestaat.

Meer vertrouwen leidt tot minder prikkels

Bewegingsangst is namelijk zelf ook een risicofactor voor het in standhouden van het beschermingsmechanisme. Meer vertrouwen in het eigen lichaam leidt tot minder constante hersenactiviteit over het aangetaste gebied. Prikkels vanuit het aangetaste gebied mogen weer zakken naar het onderbewuste. In termen van neurologie: ze mogen weer onder de thalamus blijven. De thalamus is een belangrijke structuur in de hersenen dat signalen vanuit de periferie doorlaat naar bewuste delen van de hersenen. We zouden deze structuur een spamfilter kunnen noemen. We worden ons dankzij dit spamfilter normaliter niet continu bewust van signalen vanuit ons lichaam, tenzij we onze aandacht erop focussen. Bij chronische pijn komen prikkels uit het klachtengebied de hele tijd voorbij dit spamfilter.

Mindfulness voor minder afweer tegen pijn

Mindfulness-meditatie kan binnen een totaal behandelplan een zeer geschikte strategie zijn om het lichaam minder gefragmenteerd waar te nemen en meer aandacht te hebben voor andere delen. Met mindfulness-training kan iemand tevens leren minder afweer te hebben tegen pijn. Shaolin-monniken kunnen dankzij dergelijke vormen van meditatie geweldige fysieke proeven doorstaan, waarbij ze pijn niet lijken te voelen. Een oude spreuk van monniken die hier van toepassing is: ‘lijden = pijn x de afweer tegen pijn’. Kortom, hoe meer verzet tegen de pijn, hoe groter het lijden. Hoe minder afweer, hoe minder neurogene sensitisatie: dat is de essentie.

Dan lijkt het toch haast een beetje neer te komen op: pijn zit tussen de oren en is psychisch. Maar dat is niet de strekking van dit artikel. Er zit wel degelijk een neurogene ontstekingscomponent aan chronische pijn. Echter zit deze niet in de periferie maar in het centrale zenuwstelsel. Tijdens een Osteopathie / kPNI-consult schrijven we geen ibuprofen voor, maar zoeken we naar de oorzaak van deze neuro-inflammatie. De therapeut gaat op zoek naar strategieën om het vastgelopen alarm weer tot rust te brengen.

(uit hetcvl.nl)

© 2024 Osteopathie Eric Visser Privacy